Xe khách hoàng long đi Cát Bà

BẢNG GIÁ VÉ CHI TIẾT TỪNG CHẶNG TUYẾN HÀ NỘI –  CÁT BÀ NĂM 2014 1. Hà Nội ↔ Đình Vũ  100,000 vnd 2. Hà Nội ↔ Cái Viềng  160,000 vnd 3. Hà Nội ↔ Cát Bà   210,000 vnd 4. Hải Phòng ↔ Cát Bà  110,000 vnd 5. Hải Phòng ↔ Đình Vũ  30,000 vnd 6. Hải Phòng …

More

Hà Nội – Cần Thơ xe khách hoàng long

Xe khách Hoàng Long đi Hà Nội Cần Thơ  thời gian : 20h30  Giá vé 910.000 VND/1 vé (chi tiết tham khảo http://vexehoanglong.com/tin-tuc/294/bang-gia-xe-hoang-long-tuyen-bac-nam-xuat-phat-tu-ha-noi)   Trụ sở văn phòng liên hệ đặt vé xe hoàng long: Phòng vé Nam Hương – Phòng vé xe Hoàng long Hà Nội Địa chỉ:                   Số 7 ngõ …

More

Hà Nội – Vĩnh Long xe khách hoàng long

Xe khách Hoàng Long đi Hà Nội Vĩnh Long thời gian : 20h30  Giá vé 910.000 VND/1 vé (chi tiết tham khảo http://vexehoanglong.com/tin-tuc/294/bang-gia-xe-hoang-long-tuyen-bac-nam-xuat-phat-tu-ha-noi) Trụ sở văn phòng liên hệ đặt vé xe hoàng long: Phòng vé Nam Hương – Phòng vé xe Hoàng long Hà Nội Địa chỉ:                   Số 7 ngõ …

More

Hà Nội – Tiền Giang xe khách Hoàng Long

Xe khách Hoàng Long đi Hà Nội Tiền Giang thời gian : 20h30  Giá vé 880.000 VND/1 vé (chi tiết tham khảo http://vexehoanglong.com/tin-tuc/294/bang-gia-xe-hoang-long-tuyen-bac-nam-xuat-phat-tu-ha-noi)   Trụ sở văn phòng liên hệ đặt vé xe hoàng long: Phòng vé Nam Hương – Phòng vé xe Hoàng long Hà Nội Địa chỉ:                   Số 7 ngõ …

More

Hà Nội – Long An xe khách hoàng long

Xe khách Hoàng Long đi Hà Nội Long An thời gian : 20h30  Giá vé 880.000 VND/1 vé (chi tiết tham khảo http://vexehoanglong.com/tin-tuc/294/bang-gia-xe-hoang-long-tuyen-bac-nam-xuat-phat-tu-ha-noi)   Trụ sở văn phòng liên hệ đặt vé xe hoàng long Phòng vé Nam Hương – Phòng vé xe Hoàng long Hà Nội Địa chỉ:                   Số 7 …

More

Hà Nội – Hồ Chí Minh xe khách hoàng long

Xe khách Hoàng Long đi Hà Nội Sài Gòn thời gian : 6h00, 11h00, 15h00, 19h30 và 20h30  Giá vé 850.000 VND/1 vé  (chi tiết tham khảo http://vexehoanglong.com/tin-tuc/294/bang-gia-xe-hoang-long-tuyen-bac-nam-xuat-phat-tu-ha-noi)   Trụ sở văn phòng – Liên hệ đặt vé xe hoàng long: Phòng vé Nam Hương – Phòng vé xe Hoàng long Hà Nội Địa chỉ:         …

More

Hà Nội – Đồng Nai xe khách hoàng long

Xe khách Hoàng Long đi Hà Nội Đồng Nai thời gian : 6h00, 11h00, 15h00, 19h30 và 20h30  Giá vé 850.000 VND/1 vé  (chi tiết tham khảo http://vexehoanglong.com/tin-tuc/294/bang-gia-xe-hoang-long-tuyen-bac-nam-xuat-phat-tu-ha-noi) Trụ sở văn phòng – Liên hệ đặt vé xe hoàng long: Phòng vé Nam Hương – Phòng vé xe Hoàng long Hà Nội Địa chỉ:         …

More

Hà Nội – Bình Thuận xe khách hoàng long

Xe khách Hoàng Long đi Hà Nội Bình Thuận Thuận thời gian : 6h00, 11h00, 15h00, 19h30 và 20h30  Giá vé 800.000 VND/1 vé   (chi tiết tham khảo http://vexehoanglong.com/tin-tuc/294/bang-gia-xe-hoang-long-tuyen-bac-nam-xuat-phat-tu-ha-noi)   Trụ sở văn phòng – Liên hệ đặt vé xe hoàng long: Phòng vé Nam Hương – Phòng vé xe Hoàng long Hà Nội Địa chỉ:       …

More

Hà Nội – Ninh Thuận xe khách hoàng long

Xe khách Hoàng Long đi Hà Nội Ninh Thuận thời gian : 6h00, 11h00, 15h00, 19h30 và 20h30  Giá vé 770.000 VND/1 vé (chi tiết tham khảo http://vexehoanglong.com/tin-tuc/294/bang-gia-xe-hoang-long-tuyen-bac-nam-xuat-phat-tu-ha-noi)   Trụ sở văn phòng – Liên hệ đặt vé xe hoàng long: Phòng vé Nam Hương – Phòng vé xe Hoàng long Hà Nội Địa chỉ:           …

More

Hà Nội – Nha Trang xe khách hoàng long

Xe khách Hoàng Long đi Hà Nội Nha Trang thời gian : 6h00, 11h00, 15h00, 19h30 và 20h30  Giá vé 710.000 VND/1 vé   (chi tiết tham khảo http://vexehoanglong.com/tin-tuc/294/bang-gia-xe-hoang-long-tuyen-bac-nam-xuat-phat-tu-ha-noi) Trụ sở văn phòng – Liên hệ đặt vé: Phòng vé Nam Hương – Phòng vé xe Hoàng long Hà Nội Địa chỉ:                 …

More

Hà Nội – Phú Yên xe khách hoàng long

Xe khách Hoàng Long đi Hà Nội Phú Yên thời gian : 6h00, 11h00, 15h00, 19h30 và 20h30  Giá vé 630.000 VND/1 vé  (chi tiết tham khảo http://vexehoanglong.com/tin-tuc/294/bang-gia-xe-hoang-long-tuyen-bac-nam-xuat-phat-tu-ha-noi)   Trụ sở văn phòng – Liên hệ đặt vé : Phòng vé Nam Hương – Phòng vé xe Hoàng long Hà Nội Địa chỉ:               …

More

Hà Nội – Bình Định xe khách hoàng long

Xe khách Hoàng Long đi Hà Nội Bình Định thời gian : 6h00, 11h00, 15h00, 19h30 và 20h30  Giá vé 570.000 VND/1 vé  (chi tiết tham khảo http://vexehoanglong.com/tin-tuc/294/bang-gia-xe-hoang-long-tuyen-bac-nam-xuat-phat-tu-ha-noi)   Trụ sở văn phòng – Liên hệ đặt vé: Phòng vé Nam Hương – Phòng vé xe Hoàng long Hà Nội Địa chỉ:               …

More

Hà Nội – Quảng Ngãi xe khách hoàng long

Xe khách Hoàng Long đi Hà Nội Quảng Ngãi thời gian : 6h00, 11h00, 15h00, 19h30 và 20h30  Giá vé 490.000 VND/1 vé  (chi tiết tham khảo http://vexehoanglong.com/tin-tuc/294/bang-gia-xe-hoang-long-tuyen-bac-nam-xuat-phat-tu-ha-noi)   Trụ sở văn phòng – Liên hệ đặt vé: Phòng vé Nam Hương – Phòng vé xe Hoàng long Hà Nội Địa chỉ:               …

More

Hà Nội – Quảng Nam xe khách hoàng long

Xe khách Hoàng Long đi Hà Nội Quảng Nam thời gian : 6h00, 11h00, 15h00, 19h30 và 20h30  Giá vé 450.000 VND/1 vé  (chi tiết tham khảo http://vexehoanglong.com/tin-tuc/294/bang-gia-xe-hoang-long-tuyen-bac-nam-xuat-phat-tu-ha-noi)   Trụ sở văn phòng – liên hệ đặt vé xe Hoàng Long: Phòng vé Nam Hương – Phòng vé xe Hoàng long Hà Nội Địa chỉ:         …

More

Hà Nội – Đà Nẵng xe khách hoàng long

Xe khách Hoàng Long đi Hà Nội Đà Nẵng thời gian : 6h00, 11h00, 15h00, 19h30 và 20h30  Giá vé 430.000 VND/1 vé   (chi tiết tham khảo http://vexehoanglong.com/tin-tuc/294/bang-gia-xe-hoang-long-tuyen-bac-nam-xuat-phat-tu-ha-noi)   Trụ sở văn phòng liên hệ đặt vé: Phòng vé Nam Hương – Phòng vé xe Hoàng long Hà Nội Địa chỉ:                 …

More

Hà Nội – Huế xe khách hoàng long

Xe khách Hoàng Long đi Hà Nội Huế thời gian : 6h00, 11h00, 15h00, 19h30 và 20h30  Giá vé 370.000 VND/1 vé Áp dụng từ 6/9/2013 (chi tiết tham khảo http://vexehoanglong.com/tin-tuc/294/bang-gia-xe-hoang-long-tuyen-bac-nam-xuat-phat-tu-ha-noi) Trụ sở văn phòng: Phòng vé Nam Hương – Phòng vé xe Hoàng long Hà Nội Địa chỉ:                   Số 7 ngõ …

More

Hà Nội – Quảng Trị xe khách hoàng long

Xe khách Hoàng Long đi Hà Nội Quảng Trị thời gian : 6h00, 11h00, 15h00, 19h30 và 20h30  Giá vé 320.000 VND/1 vé Áp dụng từ 6/9/2013 (chi tiết tham khảo http://vexehoanglong.com/tin-tuc/294/bang-gia-xe-hoang-long-tuyen-bac-nam-xuat-phat-tu-ha-noi)   Trụ sở văn phòng: Phòng vé Nam Hương – Phòng vé xe Hoàng long Hà Nội Địa chỉ:                 …

More

Hà Nội – Quảng Bình xe khách hoàng long

Xe khách Hoàng Long đi Hà Nội Quảng Bình thời gian : 6h00, 11h00, 15h00, 19h30 và 20h30  Giá vé 270.000 VND/1 vé Áp dụng từ 6/9/2013 (chi tiết tham khảo http://vexehoanglong.com/tin-tuc/294/bang-gia-xe-hoang-long-tuyen-bac-nam-xuat-phat-tu-ha-noi)   Trụ sở văn phòng: Phòng vé Nam Hương – Phòng vé xe Hoàng long Hà Nội Địa chỉ:                   Số …

More

Hà Nội – Hà Tĩnh xe khách hoàng long

Xe khách Hoàng Long đi Hà Nội Hà Tĩnh thời gian : 6h00, 11h00, 15h00, 19h30 và 20h30  Giá vé 240.000 VND/1 vé Áp dụng từ 6/9/2013 (chi tiết tham khảo http://vexehoanglong.com/tin-tuc/294/bang-gia-xe-hoang-long-tuyen-bac-nam-xuat-phat-tu-ha-noi)   Quý khách đặt vé vui lòng liên hệ:  Trụ sở văn phòng: Phòng vé Nam Hương – Phòng vé xe Hoàng long Hà Nội Địa chỉ:   …

More

Hà Nội – Vinh xe khách hoàng long

Xe khách Hoàng Long đi Hà Nội Vinh thời gian : 6h00, 11h00, 15h00, 19h30 và 20h30 Giá vé 220.000 VND/1 vé Áp dụng từ 6/9/2013 (chi tiết tham khảo http://vexehoanglong.com/tin-tuc/294/bang-gia-xe-hoang-long-tuyen-bac-nam-xuat-phat-tu-ha-noi) Quý khách đặt vé vui lòng liên hệ:  Trụ sở văn phòng: Phòng vé Nam Hương – Phòng vé xe Hoàng long Hà Nội Địa chỉ: …

More